ESD folije i ploče

ESD folije i listovi se koriste kada proizvodi koji su u kontaktu s folijom u opasnosti od oštećenja statičkim elektricitetom. ESD folija ima slične karakteristike kao PS folija, jedino što je drugačije je sposobnost odbijanja zadržavanja vode jer je hidrofobna i sprječava nakupljanje statičkog elektriciteta.

    Istraga