Naše podjetje

Podjetje FOLEX d.o.o. deluje od leta 2000, iz podjetja z 1 zaposlenim smo zrasli na 15 zaposlenih in spadamo med majhna podjetja. Prisotni smo na slovenskem in vse bolj na evropskem trgu, kjer v zadnjih letih močno povečujemo delež celotne prodaje.

Izdelujemo različne vrste embalaž iz PS, PP in PET materialov – za prehrambeno, avtomobilsko, elektro in cvetličarsko industrijo kot razvojni dobavitelj.

Prednost našega podjetja je v tem, da celostno obvladujemo proces od ideje do končnega izdelka.

Smo majhni, fleksibilni in inovativni.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je zagotavljanje originalnih, inovativnih in celovitih rešitev na področju proizvodnje folij in plošč, njihovega oblikovanja in reciklaže.

Vizija

Vizija podjetja je postati vodilno podjetje v državi ter širše v niši razvoja in proizvodnje tehnološko zelo zahtevnih kosovna področju proizvodnje folij, plošč, plastičnih delov za avtomobilsko industrijo ter profilov iz plastičnih mas, njihovega oblikovanja ter njihove reciklaže na evropskem trgu.

Vodila

  • Biti konkurenčni v vseh pogojih poslovanja ter pri tem doseči optimalen poslovni rezultat s stalnim zadovoljevanjem vseh zahtev pričakovanj kupcev, zaposlenih, lastnikov, drugih zainteresiranih strani in okolja.
  • Doseči razvojno vrhunskost na svojem področju delovanja,
    • povečevati produktivnost,
    • nenehno izboljševati sistema vodenja kakovost in ravnanje z okoljem ter preprečevati onesnaževanje z nadzorovano porabo in koriščenjem naravnih virov.
  • Zavedamo se, da so ustrezno izobraženi, usposobljeni in motivirani delavci naš najpomembnejši vir uspeha. Zato v podjetju ustvarjamo okolje, ki vzpodbuja timsko delo, ustvarjalnost, omogočamo osebni razvoj, strokovno in osebno napredovanje ter ponujamo možnost stalnega izobraževanja in izpopolnjevanja.

 

Certifikat ISO 9001 2015