Izdaja: 1, veljavni od 31. 8.2022

1. Člen – Osnovni namen

Osnovni namen teh splošnih prodajnih pogojev je jasno definiranje prodajnih pogojev med prodajalcem in njegovimi kupci, ki opravljajo nakupe v spletni trgovini podjetja Folex, d.o.o. (v nadaljevanju  Folex). Splošni prodajni pogoji so sestavljeni skladno z dobrimi poslovnimi praksami e-poslovanja, Obligacijskim zakonikom, Zakonom o varstvu potrošnikov, in Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

2. Člen – Identifikacija prodajalca

Upravljalec in prodajalec Folex je podjetje Folex, d.o.o.

Podatki o prodajalcu:

Naziv podjetja: Folex, d.o.o.
Naslov in sedež podjetja: Ulica belokranjskega odreda 19c, 8330 Metlika
Telefon: 07 30 58 666
e-mail: info@folex.si
Spletna stran: www.folex.si
Matična številka: 1563602000,
Davčna številka: SI 12638013

Podjetje je registrirano na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Vlož. št. Srg 2000/10421000
Osnovni kapital 28.763,00 Eur, podjetje je zavezanec za DDV.
SKB banka, d.d. Ajdovščina,  IBAN: SI56 0315 2100 0470 102 BIC: SKBASI2X

3. Člen – Opredelitev pojmov

Folex ST:  je spletna trgovina, ki jo upravlja podjetje Folex, d.o.o.., Ulice belokranjskega odreda 19c, 8330 Metlika.
Spletna stran Folex: je spletna stran podjetja Folex d.o.o.
Spletna trgovina Folex ST: je spletna trgovina, ki jo na spletni strani Folex upravlja podjetje Folex d.o.o.
Kupec:  je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je v Folex ST opravila nakup.
Kupec ob zaključku vsakokratnega nakupa potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

Delovni čas: Delovni čas podjetja Folex je vsak delavnik med 8 in 15 uro.
Uporabnik: je vsaka pravna ali fizična oseba, ki pregleduje in/ali nakupuje vsebine na spletni strani podjetja Folex ali v spletni trgovini Folex ST.
Registriran uporabnik: je vsaka fizična oseba, ki se je v spletni trgovini registrirala kot registriran uporabnik.
Prodajna ponudba: prodajno ponudbo predstavljajo izdelki, ki so predstavljeni na spletnem naslovu https://www.folex.si/trgovina/.
Jezik: Poslujemo v slovenskem jeziku. Prodajna pogodba med kupcem in prodajalcem je sklenjena v slovenskem jeziku.
Sedež prodajalca: Folex d.o.o., Ulica belokranjskega odreda 19c, 8330 Metlika.
Prevzemnik: Oseba, ki v imenu naročnika prevzame naročeno blago na sedežu prodajalca/ponudnika
Dostavljavec: je delavec dostavne službe, ki kupcu, kateremu je bilo blago poslano po pošti izroči pošiljko.

4. Člen – Postopek naročanja in sklepanje pogodbe na daljavo

Na spletnem naslovu https://www.folex.si/trgovina/, so predstavljeni izdelki, ki predstavljajo prodajno ponudbo v spletni trgovini Folex ST.

Ob vsakem izdelku je simbolična slika izdelka, opis izdelka in možni načini uporabe izdelka. Slike in barve izdelkov so simbolične.

Kupec lahko naroči željene izdelke po naslednjem postopku:

Nakupovalna košarica: je prva stopnja v procesu naročanja blaga. Kupec označi vrsto in količino blaga, ki ga namerava naročiti. Naroči lahko različne izdelke in količine izdelkov iz prodajne ponudbe. Kadarkoli lahko v prodajni košarici spremeni naročene količine izdelkov ali pa posamezne izdelke iz košarice odstrani.

Ko definira specifikacijo blaga v prodajni košarici, določi način dostave blaga (osebni prevzem na sedežu podjetja ali dostava preko dostavne službe). Pred tem lahko ob posebnih priložnostih vnovči prodajni kupon. V primeru dostave preko dostavne službe se kupcu jasno izpiše strošek dostave in priprave blaga za dostavo po pošti. Kupec nadaljuje z naročilom s klikom na gumb Nadaljuj na blagajno.

Zaključek nakupa: je druga stopnja procesa naročanja blaga. Na tej stopnji kupec vnese zahtevane podatke, ki so potrebni za pripravo in dostavo blaga, komunikacijo med prodajalcem in kupcem in sklenitev pogodbe na daljavo (podatke o plačniku, podatke o željenem naslovu dostave in podatke o željenem načinu plačila naročenega blaga). V kolikor je kupec izbral drugi naslov za dostavo kot je naslov plačnika, plačilo po povzetju ni mogoče. Pred zaključkom nakupa kupec pregleda Splošne pogoje poslovanja in če se z njimi strinja, zaključi drugo fazo naročanja s klikom na gumb Kupite sedaj.

V nekaj minutah po oddaji naročila prejme kupec na elektronski naslov Obvestilo o prejemu naročila, v katerem je podrobno navedena specifikacija, vrednost in način dostave naročenega blaga.

Prodajalec bo vsako naročilo kupca pregledal.

V primeru, da naročenega artikla ni več na zalogi ali v primeru očitno napačne cene izdelka, ki lahko nastane zaradi napake pri elektronskem prenosu podatkov, si prodajalec pridržuje pravico, da naročilo zavrne, kupcu predlaga nakup podobnega, alternativnega izdelka, ki ga ima na zalogi ali kupcu predlaga naročilo po trenutno veljavni prodajni ceni. Kupec lahko novo ponudbo sprejme ali brez kakršnihkoli stroškov zavrne in odstopi od naročila.

V najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku dveh delovnih dni od dneva prejema naročila, bo prodajalec kupcu poslal Potrditev naročila, v katerem bo navedena specifikacija naročila kupca in datum predvidene predaje blaga dostavni službi ali datum možnega prevzema blaga na sedežu prodajalca. Prodajna pogodba na daljavo med kupcem in prodajalcem je sklenjena z datumom poslane Potrditve naročila.

V času od prejema Obvestila o prejemu naročila  in poslane Potrditve naročila, lahko kupec, če o tem predhodno obvesti prodajalca, brez stroškov kadarkoli odstopi od naročila.

Takoj po poslani potrditvi naročila bo prodajalec pričel s pakiranjem in pripravo blaga za dobavo kupcu. Naročeni izdelki bodo predani dostavni službi ali na voljo za osebni prevzem kupca najkasneje v 2 delovnih dnevih od datuma potrditve naročila.

Osebni prevzem kupca na sedežu prodajalca je možen po predhodnem telefonskem dogovoru v delovnem času podjetja Folex d.o.o.

Takoj po predaji pošiljke dostavni službi pošlje prodajalec po elektronski pošti kupcu Obvestilo o predaji pošiljke dostavni službi.

Podjetje Folex d.o.o. hrani pogodbo med kupcem in prodajalcem v elektronski obliki na sedežu podjetja. Kupec lahko zahteva kopijo v pdf formatu preko kontaktnega e-mail naslova info@folex.si, ki mu jo bo prodajalec poslal po elektronski pošti (e-mailu).

5. Člen – Plačila

Kupec lahko prodajalcu plača naročeno blago na naslednje načine:
Z gotovino: ob lastnem prevzemu blaga na sedežu podjetja
Z nakazilom na bančni račun prodajalca: po elektronski pošti prodajalec pošlje kupcu  dokument z natančnimi podatki za izvedbo plačila. Najkasneje v roku dveh delovnih dni od prejema plačila na bančni račun,  bo prodajalec blago zapakirali in predal dostavni službi, ali omogočil prevzem blaga na sedežu prodajalca.
S plačilnimi karticami, ki so navedene v drugi fazi naročanja
Preko Pay pala

Plačilo s plačilnimi karticami in Pay palom je varno.

6. Člen – Cene

Vse cene v spletni trgovini Folex ST so izražene v Evrih in vključujejo DDV. Navedene cene veljajo le za nakupe v spletni trgovini Folex ST. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo določene veljavnosti. Prodajalec si pridržuje pravico, da cene kadarkoli spremeni brez predhodnega obvestila.

Če je podatek o ceni zaradi napake pri elektronski obdelavi podatkov napačen, ali, če se cena spremeni med obdelavo naročila, prodajalec o tem nemudoma obvesti kupca, ki lahko od pogodbe odstopi ali pa skupaj s kupcem dogovorno poišče rešitev v obojestransko zadovoljstvo.

Ko kupec od prodajalca prejme Potrditev naročila, sprememba cene s strani prodajalca ni več mogoča.

7. Člen – Izdaja računa

Pri prevzemu naročenega blaga fizičnih oseb na sedežu podjetja prodajalec izda račun in ga izroči kupcu neposredno ob prevzemu blaga. Kupec mora račun prevzeti in zadržati vsaj do izhoda iz poslovnih prostorov prodajalca.

Pri prevzemu naročenega blaga s strani podjetji in pravnih oseb na sedežu prodajalca prodajalec prevzemniku izroči dobavnico, račun pa pošlje po elektronski pošti ali ga, če se tako predhodno dogovorita prodajalec in kupec, izroči prevzemniku.

Pri pošiljanju blaga po pošti ali preko dostavne službe fizičnim osebam prodajalec izda račun ob pošiljanju oziroma po odpremi blaga kupcu. Prodajalec pošlje kupcu račun po elektronski pošti.

Pri pošiljanju blaga po pošti ali preko dostavne službe podjetjem in pravnim osebam prodajalec zapakira dobavnico v paket z naročenim blagom, račun pa pošlje kupcu po elektronski pošti.

8. Člen – Prevzem in dostava blaga, stroški dostave

Naročene izdelke lahko kupec po predhodnem telefonskem dogovoru s prodajalcem sam prevzame na sedežu podjetja.
Pred prevzemom se mora kupec s prodajalcem dogovoriti o dnevu in uri nameravanega prevzema. Kontaktna telefonska številka za dogovor je 031 798 502.

Naročene izdelke lahko prodajalec pošlje kupcu po pošti (Pošta Slovenije), preko druge dostavne službe ali jih kupcu dostavi sam. Kupljeno blago je običajno dobavljeno v 2 do 3 dneh od dneva, ko kupec od prodajalca prejme »Obvestilo o predaji pošiljke dostavni službi«.

V procesu naročanja blaga kupec izbere način prevzema naročenih artiklov. Če kupec sam prevzame naročene artikle na sedežu prodajalca, plača le vrednost naročenega blaga.

Če kupec želi, da mu prodajalec naročene izdelke pošlje po pošti ali preko druge dostavne službe, plača prodajalcu poleg vrednosti izdelkov tudi strošek priprave blaga za pošiljanje po pošti in strošek dostave. Strošek priprave blaga za pošiljanje po pošti in strošek dostave je jasno razviden v procesu naročanja in na vseh dokumentih, ki jih kupcu pošlje prodajalec.

Če je vrednost enkratnega nakupa (z vključenim DDV-jem) višja od 180 Eur, prodajalec krije stroške priprave blaga za pošiljanje po pošti in stroške dobave blaga kupcu in je dostava za kupca brezplačna.

9. Člen Pravica do odstopa od pogodbe

V primeru, da želi kupec iz katerega koli razloga (ki ga ne rabi pojasniti prodajalcu) odstopiti od nakupa oz. prodajne pogodbe, mora o tem v roku 14 dni od prejema blaga pisno obvesti prodajalca in že kupljeno blago prodajalcu vrniti.

Obvestilo o odstopu mora poslati na izpolnjenem Obrazcu za odstop od pogodbe, ki ga pošlje prodajalcu po elektronski pošti na naslov info@folex.si. Kupec mora blago v roku 14 dni od datuma obvestila o odstopu od pogodbe na lastne stroške vrniti prodajalcu. Poslanemu blagu mora biti priložen izpolnjen Obrazec za vračilo blaga in račun prodajalca. O nameravanem vračilu mora kupec predhodno obvestiti prodajalca po elektronski pošti in sicer na e-mail: info@folex.si. Prodajalec ne sprejema odkupninskih pošiljk. Pod pogojem, da je blago nerabljeno, nepoškodovano, neodprto in v originalni embalaži, bo prodajalec kupcu vrnil kupnino takoj ko bo mogoče, najkasneje pa v roku  14 dni od prejema obvestila o odstopu od pogodbe, razen v primeru plačila s kartico, če ta še ni bila bremenjena. Prodajalec ima pravico vračilo kupnine zadržati, do prevzema vrnjenega blaga.

Odstop od pogodbe in vračilo blaga ni mogoče za blago, ki je bilo izdelano po natančnih navodilih kupca oz. je bilo prilagojeno njegovim osebnim potrebam. To še posebno velja za vse tipe folije Polikristal, ki jih je prodajalec namensko odrezal na dolžino ali format, ki ga je naročil kupec, dolžina folije, pa je manjša od količine, ki je navita na enem celem kolutu. Prav tako odstop od pogodbe in vračilo blaga ni možno za vse ostalo blago, kjer je bila naročena dimenzija drugačna od standardne dimenzije izdelka.

10. Člen – Stvarna napaka

Napaka na blagu je stvarna:

  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet,
  • če izdelek nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila ponudniku znana oziroma bi morala biti znana,
  • če izdelek nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma podpisane,
  • če je prodajalec izročil izdelek, ki se ne ujema z vzorcem, modelom, razen, če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Primernost izdelka za normalno rabo se ocenjuje glede na običajno blago iste vrste in ob upoštevanju prodajalčevih izjav o značilnosti blaga, ki jih je dal prodajalec z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbah ob samem izdelku.

Stvarno napako lahko kupec uveljavlja na način, da na elektronski naslov info@folex.si pošlje izpolnjen Obrazec za prijavo reklamacije, v katerem natančno opiše napake na blagu, priloži kopijo prodajalčevega računa in priloži še dodatno dokumentacijo (slike). Obrazec za prijavo reklamacije je na voljo na spletnem naslovu prodajalca https://www.folex.si/splosni-pogoji-poslovanja/ . Kupec mora prodajalcu omogočiti pregled izdelka, za katerega uveljavlja stvarno napako ali na zahtevo in strošek prodajalca reklamirane izdelke vrniti prodajalcu po pošti.

V kolikor obstoj napake na izdelku ni sporen bo prodajalec v roku 8 dni

  • napako odpravil
  • povrnil del plačanega zneska v sorazmerju z napako
  • izdelek z napako zamenjal z novim izdelkom
  • povrnil celotni plačani znesek

V primeru spora  glede uveljavljanja stvarne napake, bo prodajalec v roku 8 dni od prejema ugovora, kupcu poslal pisni odgovor na zahtevo po uveljavitvi stvarne napake.

11. Člen Reklamacije

Pred predajo blaga prevzemniku oz. pred pošiljanjem blaga preko dostavne službe, bo prodajalec pregledal izdelke, ki jih bo izročil ali poslal kupcu. Kupec lahko blago reklamira, če je prodajalec poslal napačne izdelke, v napačni količini ali barvi, ali če izdelki kakorkoli drugače odstopajo od kupčevega naročila. Kupec prav tako lahko blago reklamira, če le to nima lastnosti, ki  jih je prodajalec izrecno obljubil ali če je blago poškodovano. Ob prijavi reklamacije mora kupec izpolniti Obrazec za prijavo reklamacije in ga poslati prodajalcu na elektronski naslov info@folex.si . Obrazec za prijavo reklamacije je na voljo na spletni strani podjetja Folex in sicer na naslovu https://www.folex.si/splosni-pogoji-poslovanja/

Kupec lahko reklamacijo prijavi:

  • takoj ob dostavi (vozniku ali dostavljavcu)
  • v roku 8 dni od prejema blaga

V primeru, da je že ob dostavi embalaža vidno poškodovana, ali je mogoče sklepati, da je blago v embalaži poškodovano, mora kupec v navzočnosti voznika ali dostavljavca izpolniti reklamacijski zapisnik, zahtevati podpis dostavljavca in o tem nemudoma obvestiti prodajalca.

Obrazec za prijavo reklamacije bo prodajalec pregledal in kupcu poslal pisni odgovor najkasneje v roku 8 dni. Če je reklamacija upravičena, lahko kupec zahteva zamenjavo neustreznega blaga z novim, brezhibnim, popravilo blaga (če je to možno) ali vračilo celotne ali delne kupnine.

Kupec mora omogočiti prodajalcu, da pregleda reklamirane izdelke ali na zahtevo in stroške prodajalca po pošti vrniti reklamirano blago.

12. Člen Zaščita osebnih podatkov in varnost

Prodajalec bo osebne podatke kupcev, ki jih ti navedejo ob naročilu uporabil le za namen izvedbe naročila  in dostave naročenega blaga kupcu.

Osebnih podatkov kupcev prodajalec ne bo razkrival tretjim osebam in jih bo varno hranil v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov.

Spletne strani za naročilo izdelkov so ustrezno tehnično varovane, prav tako so varovana plačila preko kreditnih kartic. Avtorizacije kartic se izvajajo v realnem času s takojšnjim preverjanjem podatkov v bančnem sistemu. Podatkov o plačilnih karticah prodajalec ne shranjuje.

Za varnost osebnih podatkov mora poskrbeti tudi kupec sam in sicer na način, da uporablja ustrezno, programsko opremo in ima posodobljeno protivirusno zaščito svojega računalnika oz. druge elektronske naprave.

13. Člen Odveza odgovornosti

Prodajalec se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni v spletni trgovini in na spletni strani prodajalca. Prodajalec si bo prizadeval pridobiti kar najbolj ažurne slike izdelkov in druge elektronske vsebine, ki so objavljene. Barve in  fotografije izdelkov  na spletni strani in v spletni trgovini Folex ST so simbolične. V primeru razlik v barvnih tonih, le te ne vplivajo na funkcionalnost izdelkov.

Prodajalec dopušča možnost do nepravilnosti podatkov, slikovnega, tekstovnega in video materiala objavljenega na spletni strani in v spletni trgovini Folex ST in ne prevzema nobenih garancij o  njenih ažurnostih in natančnostih. Vsi uporabniki uporabljajo vsebine, ki so objavljene na lastno odgovornost.

Vsebine, ki so objavljene na spletnih straneh in v spletni trgovini Folex ST so last podjetja Folex d.o.o. Vsebine na spletnih straneh je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene. Uporabniki lahko uporabljajo vsebine na lastno odgovornost. Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi izhajala zaradi nezmožnosti dostopa ali uporabe informacij, ki so objavljene na spletni strani in v spletni trgovini Folex ST.

Folex d.o.o. lahko kot upravljalec spletnih strani in spletne trgovine Folex ST kadarkoli, brez predhodnega obvestila spremeni, izbriše ali modificira objavljene vsebine. Prav tako si pridržuje pravico, da kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni Splošne pogoje poslovanja v Folex ST.

14. Člen Pritožbe in spori

Prodajalec spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov (ZVPot). V primeru pritožbe lahko kupec le to pošlje po elektronski pošti na naslov info@folex.si ali pisno na naslov družbe Folex d.o.o.

Prodajalec bo v roku 5 delovnih dni kupca obvestil, da je pritožbo kupca prejel in kupcu sporočil, koliko časa bo potreboval za rešitev pritožbe.

Prodajalec si bo prizadeval, da s kupcem vse spore reši sporazumno.

V primeru, da kupec ni zadovoljen z rešitvijo spora lahko:

V skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov lahko kupec vloži pobudo za začetek postopka izvensodnega reševanja konkretnega spora pri Evropskem centru za reševanje sporov (v nadaljevanju ECDR), ki ima sedež na Tomšičevi ulici 6 v Ljubljani (več informacij na www.ecdr.si)

Skladno z ZIsRPS  prodajalec objavlja tudi enotno evropsko vstopno točko za reševanje sporov, ki izvirajo iz spletne prodaje:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL

Novo mesto 31.8.2022
Folex d.o.o.

Obrazec za prijavo reklamacije (PDF)
Obrazec za odstop od pogodbe(PDF)