Cilj naložbe je vzpostavitev oz. nadgradnja elektronskega poslovanja, kar bo izboljšalo poslovanje in konkurenčnost podjetja na tujih trgih. Ukrepi, ki jih bomo izvedli v okviru operacije:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno – prodajni video
  • Krepitev kompetenc – usposabljanja

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Finančna podpora: do 30.000,00 EUR.
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si